Rejs do Rio / Cruise to Rio de Janeiro

Do Rio de Janeiro płynęliśmy dwa miesiące, pokonując w sumie 4 tys. mil morskich w 74 zwrotach.

To Rio de Janeiro we have been sailing for two months, covering the distance of 4 000 Nm in 74 tacks.

Wycieczka na wzgórze Corcovado

Praca na deku...